آدرس و تلفن تماس شرکت مشهد دیاموند

آدرس دفتر شرکت مشهد مشهد دیاموند

مشهد-خیابان سعدی- داخل سعدی ۳ پلاک ۱۰

شماره تلفن دفتر شرکت مشهد مشهد دیاموند

شماره تماس همراه: ۰۹۱۵۰۰۳۴۲۲۱

شماره تلفن دفتر: ۳۲۲۲۹۲۴۶-۰۵۱